rubber ball

ยางรัด

คำอธิบาย

ประเทศไทยมียางที่แข็งแรงมากที่สุดในโลก การผลิตของพวกเราสามารถดำเนินการตามความต้องการของคุณ และพวกเรามีประสบการณ์ในการส่งสินค้าทั่วโลก

Grades

ความแตกต่างของสี เกรด และมิติตามความต้องการของลูกค้า

Applications

การใช้งานในอุตสาหกรรม
การใช้งานร้านค้าปลีก
สินค้านี้ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยในการใช้สำหรับแพ็คอาหาร

Brands (Origins)
ประเทศไทย
Packaging

กล่องบนแท่นวางสินค้า

Shipping Details
เมื่อมีการร้องขอ
Specification
เมื่อมีการร้องขอ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Phone Number)

    Your Message

    หมวดหมู่: