FCMP

นมไขมันเต็มส่วน

คำอธิบาย

นมไขมันเต็มส่วน เป็นผลผลิตที่ทำโดยการผ่านการพาสเจอไรต์
สิ่งนี้เองที่ทำให้สินค้ามีระยะเวลาในการใช้งานที่นานขึ้นเช่นเดียวกับไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บสินค้าในตู้เย็นอีกต่อไป

Applications

สินค้านี้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆดังต่อไปนี้
เนยที่ใช้ผลิตขนมหวาน
เบเกอรี่
ไอศครีม นม
สินค้านี้ยังคงเหมาะกับการประกอบอาหารทั่วไปในร้านอาหาร

Brands (Origins)
We currently supply this product from the following countries; Australia, New Zealand, Ukraine, Poland, USA, France
Packaging

ถุง 25 กิโลกรัม

Shipping Details
เมื่อมีการร้องขอ
Specification
เมื่อมีการร้องขอ
Other notes

สินค้าประเภทนี้มีทั้งแบบสำเร็จรูปและไม่สำเร็จรูป

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Phone Number)

    Your Message