เกี่ยวกับพวกเรา

พวกเราคือใคร

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยท่านประธานบริษัท นาย จาดิช ไร โครานา ทั้งนี้ ยูจีเอ กรุ๊ป เป็นการรวมกลุ่มของบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ธุรกิจที่หลากหลายของพวกเราประกอบไปด้วยการค้าขายระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นมและฟาร์ม รวมถึง acid activated clay นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทวิศวกรรมและทางรถไฟ การส่งออกเกษตรกรรมและการบริหารตลาดอาหารสดต่างๆเหล่านี้ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของพวกเราเช่นกัน

ยูจีเอ กรุ๊ป ประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆดังต่อไปนี้

1. บริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ยูนิโกล๊บ (ไทย) จำกัด
3. บริษัท แอคโต้เชม (ไทย) อุตสาหกรรม จำกัด
4. บริษัท ดี เจ ฟาร์ม จำกัด

พันธกิจ/ปรัชญา

พวกเรามีความเชื่อในการให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจและความสุขกับลูกค้าทุกท่านของพวกเรา ด้วยปรัชญานี้เอง พวกเราจึงมุ่งเน้นที่จะคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของพวกเราและรวมถึงพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ในชุมชนด้วยเช่นกัน

พวกเรายังมีความเชื่อในเรื่องของ “การก้าวต่อไป” และเป็นที่มาของการมองหาตลาดและสถานที่ใหม่ๆเพื่อประสบความสำเร็จในเรื่องของสมดุลระหว่างความมีเสถียรภาพและพลวัตนิยม

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนของพวกเรา บริษัทจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านของสวัสดิการสังคมและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ “มายา เทวี ทรัสต์” ได้ถูกดำเนินการเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆธุรกิจของพวกเรา

ทั้งนี้บริษัทยังได้รับการยกย่องจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นไม่เพียงแต่หน้าที่ในการว่าจ้างงานในพื้นที่ แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในด้านชุมชนและการให้บริการทางสังคม รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ดีเจฟาร์ม ได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพและการเปิดหลักสูตรอบรมให้กับนักเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน

การทำงานเป็นทีมคือหัวใจของเรา

การแข่งขันของกรุ๊ปในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้นจะเป็นผลลัพธ์ของการให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภค ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดการสินค้าและชุมชนท้องถิ่น บรรยากาศในการทำงานที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความเคารพทำให้ทีมงานเต็มไปด้วยบุคคลากรที่พร้อมที่จะเสียสละซึ่งเป็นผลให้มีการพัฒนาความพึงพอใจทั้งต่อลูกค้าและในส่วนของธุรกิจ พวกเราถือว่าการทำงานเป็นทีมซึ่งมาจากธุรกิจหลักๆของกรุ๊ปนั้นจะทำให้เป็นผู้นำในด้านสัดส่วนทางการตลาด