ยินดีต้อนรับ สู่กลุ่มบริษัท UGA Group

ธุรกิจที่หลากหลายของพวกเราประกอบไปด้วยการค้าขายระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นมและฟาร์ม รวมถึง แป้งฟอกสี นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทวิศวกรรมและทางรถไฟ การส่งออกเกษตรกรรมและการบริหารตลาดอาหารสดต่างๆเหล่านี้ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของพวกเราเช่นกัน

สินค้าและบริการ